Styrelse 2022

 Ordförande 

 Robert Olausson

 Vice Ordförande

 Fredrik Nilsson

 Sekreterare

 Pierre Eriksson

 Kassör

 Marina Skotte         marina@skotte.se

 Ord. Ledamöter

 Robin Burck
   Gunilla Hansson
   Camilla Kjellberg
 

 

  Suppleant

 Marie Nordström

 

 Petra Larsson
   

 Valberedning 

 Calle Thyni, Linda Zackari, Ronnie E- sammankallande
   

 Revisorer

 Clivia Erdel

 Revisorsuppleant: Ulf Lundberg

 Viltvårdsansvarig:

 Vakant

 Webmaster: 

 Marie Nordström

 Samebyns kontakt:

 Torbjörn Ahnqvist