RIPINVENTERING PÅ DUNDRET                    
                                 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  gamla  unga gamla  unga gamla  unga gamla unga gamla unga gamla unga gamla unga gamla unga
                                 
TVmyr+Skraveldal 8 21 7 15 11 46 10 15 15 31 12 14 19 7 2 11
Vänster sida väg 9 13 13 26 15 12 5 11 8 31 11 19 16 24 10 10
Topparna+Baksidan 5 4 5 5 4 18 9 4 3 6 0 0 2 0 5 2
Vänster sida gryt 12 8 9 35 7 30 15 1 10 38 11 25 11 4 10 18
Höger sida gryt 3 9 10 18 4 8 7 20 6 9 3 6 7 9 5 0
Hyllorna 7 0 3 7 3 1 6 6 0 3 1 0 5 0 1 1
                                 
Summa 44 55 47 106 44 115 52 57 42 118 38 64 60 44 33 42
Totalt 99 153 159 109 160 102 104 75
                                 
                                 
                 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016      2017  
  gamla unga gamla unga gamla unga gamla unga gamla unga gamla unga gamla unga  gamla  unga
                                 
TVmyr+Skraveldal 5 7 5 7 2 1 4 9 3 13 5 3 2 9  14  39
Vänster sida väg 3 1 4 22 13 2 5 5 9 18 12 41 8 17  14  13
Topparna+Baksidan 0 0 4 14 1 2 0 0 2 0 0 0 2 11  5  9
Vänster sida gryt 6 13 9 34 12 31 5 26 5 35 17 27 7 27  13  23
Höger sida gryt 6 7 4 16 2 0 3 7 6 20 5 3 9 24  2  4
Hyllorna 4 1 2 0 3 6 2 0 0 0 2 7 4 15  2  5
                                 
Summa 24 29 28 93 33 42 19 47 25 86 41 81 32 103  50  93
Totalt 53 121 75 66 111 122 135      143  
                              
                             2018
                               
Tv-myr/skraveldal   13/25
Vänster sida väg     13/18
Topparna baksidan 
Vänster sida gryt    10/36
Höger sida gryt       4/14
Hyllorna                 7/12
 
Summa                47/105
Totalt                   152