Hund & förarpokal

2003 inrättade HKD en tävling där både hund och förare poängsätts.

Statuter
Medlemskap i Hundklubben Dundret erfordras. Minst en start på jaktprov samt deltaga i minst en av de övriga disciplinerna som antingen är utställning, apporttest eller apportprov och KM i trapskytte. Poängberäkningen i de olika disciplinerna är:


 • Utställning alla klasser           1:a pris 100 poäng
                                                2:a pris   80 poäng
                                                3:e pris   60 poäng

 

 • Jaktprov Ukl, Ökl och Ekl       1:a pris 120 poäng
                                                2:a pris   90 poäng
                                                3:e pris   60 poäng

         Skl                                           1:a pris 120 poäng
                                                         2:a pris   90 poäng
                                                         3:e pris   60 poäng
                                                         4:e pris   60 poäng
                                                         5:e pris   60 poäng
                                                         6:e pris   60 poäng

 • Apport alla klasser Godkänd apport 10 poäng
 • Klubbmästerskap skytte 2 poäng/träff

 

 • Klubbmästerskap fält             1:a 50 poäng
                                                2:a 40 poäng
                                                3:a 30 poäng
                                                4:a 20 poäng
                                                5:a 10 poäng
                                                Deltagit   5 poäng
   

2003 Mikael Burck             Ormkullens Cobra  
2004 Mikael Burck             Sjch Such Ormkullens Cobra 
2005 Lars Tano                 Myrhedens H-Helle  
2006 Mikael Burck             Ormkullens Titan
2007
2008 Mikael Burck             Ormkullens E Tigra
2009 Håkan Svensson       Staipis Gielbar
2010 Håkan Svensson       Staipis Gielbar

2011 Henrik Nilsson          Småstugans Albin