Jaktprov

Vid jaktprov avlyses all träning fr.o.m torsdag om jaktproven håller minst två partier (fler än ca:14 hundar), vid ett parti kan träning bedrivas på Tv-myran/Skraveldalen.

Vid dimma inställs träningen under prov. Jaktproven aviseras på hemsidan. 

Eventuella särskilda prov skall aviseras minst en vecka i förväg på hemsidan. 

 

Övriga jaktprov - sk. särskilda prov eller mitt i veckan prov.
Får respektive lokal klubb( Breton, svk och önfk) rätt att arrangera två st prov på valfri dag under året utan att markerna stängs av för övriga medlemmar varken före provet eller under provet.
Under provet är marken Tv-myran-skraveldalen undantagen för träning för medlemmar.
Vid dimma äger jaktprovet marken Tv-myran-skraveldalen och går således före.

Önskar någon förening ytterligare övriga prov hänvisas denne till Saivo.

 

Allmänt

Vid regn och dimma inställs träningen under tiden 8 augusti- 8 september.

Alla medlemmar skall informera sig om ordningsregler för träningen.

 

/Styrelsen, Hundklubben Dundret.