Malmberget 2010-11-10

Möjligheternas banor

I april – maj beräknas den moderna centrala skytteanläggningen stå klar. Då invigs de nyanlagda viltmåls- och hagelbanorna. På ett framsynt sätt beslöt Gällivare Kommun för mer än 20 år sedan att etappvis flytta alla befintliga skytteanläggningar till ett gemensamt ställe. De många banorna i Koskullskulle, Gällivare och Pouitak låg olämpligt ur miljösynpunkt. Nya banor behövde också plats i takt med att skyttesporten utvecklades. Ett lämpligt område projekterades på Kavaheden, mellan Koskullskulle och Gällivare.

Gällivare Kommun är byggherre och fastighetsägare, medan föreningarna svarar för drift och enklare underhåll. För att klara detta får varje förening ett årligt bidrag. Detta ger effektiva driftformer och möjliggörs genom det mycket goda samarbetet mellan de inblandade föreningarna och kommunen.

Först ut på det nya stället blev 300 metersbanor och klubbhus. Senare tillkom pistol och korthållsbanor.

Nu mer än 20 år senare är det dags att inviga de nyanlagda banorna för viltmål och hagelskytte. Samtidigt stängs banorna i Pouitak och den gamla trapbanan.

Hagelskyttarna får en drömanläggning av modernt snitt. 1 skeetbana, 1 trapbana och sist men inte minst den av jägarna efterlängtade Sportingbanan.

Hundklubben Dundret ansvarsområde är hagelbanorna. De har planerats för att vara enkla att sköta och underhålla. Behjälplig med utformningen har Jokke Smålänning och Haninge Skytteförenig varit. De har delat med sig av sina erfarenheter av hur man får skyttarna att trivas, hög säkerhet och enkel skötsel. Den nya skeetbanan är byggd så att duvorna förvaras direkt vid kastarna. Lådan är lika hög som tornet och försedd med en extra kastare i toppen.

Trapbanan har 2 kastare, saxflak för duvpåfyllning och självklart duvlager i kastarhuset.Den stora nyheten Compact Sporting innebär att skytten som står i en skjutkur ställs inför en rad praktiska skjutsituationer.

Med hjälp av totalt 9 kastare simuleras de mest varierande jaktsituationer. Morkulla som lyfter rakt upp och ner igen, springande hare, landande änder och högt flygande fåglar är några av de saker som efterliknas. 2 av kastarna är placerade på master 15 och 12 meter höga. De kan lätt efterlikna en tjäder som släpper från en hög tall.                                               Till detta kommer så den unika mårdhundssimulatorn, först i Europa.

När detta skrivs i november 2010 är fundamenten till kastartornen gjutna, de lyfts på plats i veckan. Kastarhusen för skeet, trap och sporting är i det närmaste klara. Återstår gör dörrar, fönster och inredning. De sista markarbetena kan förstås inte utföras förrän snön försvunnit.

I Sverige finns ytterst få banor som har det breda utbud som Gällivareanläggningen kan erbjuda och ingen så modern.En framsynt kommunledning och väl samarbetande klubbar har gett oss Gällivarejägare denna unika möjlighet.

 

Känn dig välkommen att i vår göra ett besök och pröva de nya banorna.


Artikeln är skriven av Ulf Lundberg. Bilder av den nya banan finns under fliken "Bilder nya skjutbanan"