Aktiv medlem på skjutbanan.

Som aktiv medlem räknas en person som tillsammans med annan aktiv bedriver ideellt arbete inom föreningen med att öppna och driva lerduvebanorna på Kavahedens skytteanläggning minst 2st. kvällar under en vecka.

Som aktiv har du rollen som banansvarig med ett säkerhetsansvar att förhindra olyckor.

Fördelar är subventionerat skytte under kalenderåret samt fri tillgång till anläggningen din vecka.

Aktivt medlemskap börjar gälla när medlem anmält sig på aktivitets kalendern innan maj månads utgång, utbildning kommer att ske på anläggningens utrustning under maj månad för skötsel av anläggning.

 

Arbetsuppgifterna:

- Öppna samtliga banor Trap, Skeet samt Sporting i god tid innan kunder anländer samt att sälja ammunition och lerduvor till dessa.

- Vid behov trycka fram duvor, fylla på duvor, anmäla brister och eventuella fel som uppkommer under bankvällarna i en bok.

- Hjälpa nybörjare och koka kaffe om tid finnes.

- Stänga ner anläggning varje kväll med att lösa ut kastarmar samt fylla på lerduvor i magasinen.

- Innan veckan är slut redovisar man till kassören sålda serier etc. Städar inför nästa banansvariga som tar vid, vilket man kontaktar och lämnar över nycklar samt vattendunkar samt lämnar en muntlig redogörelse ifall avvikelser finnes.

- Öppettider är måndag och torsdag kl. 18.00-21.00 där sista försäljning är 20.30.

Under öppetkvällar skyttetränar banansvarig ej pga. rollen som säkerhetsansvarig.

Ordinarie serie pris är 130: - subventionerat är 100:- vilket är personligt och kan ej överföras eller säljas vidare till annan person och gäller det kalenderåret, med serie menas 25 skott+ 25 duvor.

Om arbetsuppgifter ej sköts dras subventioner in samt återbetalningsskyldigheter kan förekomma.


Banchef Marcus Nilsson.