Höstträning

Karta över Dundret

Träning från 11/10-20

Träning varje dag kl. 09:00 på valfria marker.

 

Träningsschema från 26/8-20

 

Den förstnämnda marken är den ordinarie marken och den andra är reservmark.

Måndag: Baksidan, reserv Hyllorna. Förmiddag kl. 9.00

Tisdag: TV-myran, reserv Vänster sida gryt. Eftermiddag kl. 16.00

Onsdag: Höger sida gryt, reserv Vänster sida väg. Eftermiddag kl. 16.00

Torsdag: Hyllorna, reserv Baksidan. Förmiddag kl. 9.00

Fredag: Ingen träning -

Lördag: Vänster sida gryt, reserv TV-myran. Förmiddag kl. 9.00

Söndag: Vänster sida väg, reserv Höger sida gryt. Förmiddag kl. 9.00

 

Om deltagarantalet är STÖRRE än 7 så får båda markerna för en dag användas.

 

Reservmarken används enbart om antalet deltagare är större än 7.

 

Från och med 1 oktober startar eftermiddagsträningen kl. 14.00. För hänsyn till jaktprov hänvisas till tidigare tagna beslut om träningsuppehåll och träningsmarker etc.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Angående inventeringen på Dundret:

Enligt inventeringen så är det en del kycklingar små.

Det är därför av största vikt Att : Man inte går mer än 1 gång på fågeln. Det betyder att man kopplar hundarna och rör sig bort från situationen. Därefter, i annan riktning, fortsätter man sin träning.

Det är gruppen i allmänhet och markledaren i synnerhet som ser till att detta efterlevs.

Lördagen 22/8 kommer inventering att göras ytterligare en gång. Detta för att följa upp resultatet. Således blir den inventeringen en repris på den som gjordes 8/8. Resultatet dokumenteras av markledare och sänds till tofte@setter.se Märk resultatet inventering 22/8.

 

Information inför inventeringen på Dundret lördag 8/8-20

Gruppledare ansvarar för inventeringen.

Glöm ej att ta med material för att kunna dokumentera resultatet. Resultatet skall sedan sammanställas på enklaste vis: antal vuxna samt ungfåglar räknas. Detta mailar ni sedan till: tofte@setter.se

Viktigt att vi inte går på samma fåglar mer än en gång, de signaler vi fått är att ungfåglarna är mycket små.

 

Observera att alla grupper börjar kl. 07:00 på lördag 8/8.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga jaktprov.

sk. särskilda prov eller mitt i veckan prov.
Får respektive lokal klubb( Breton, svk och önfk) rätt att arrangera två st prov på valfri dag under året utan att markerna stängs av för övriga medlemmar varken före provet eller under provet.
Under provet är marken Tv-myran-skraveldalen undantagen för träning för medlemmar.
Vid dimma äger jaktprovet marken Tv-myran-skraveldalen och går således före.

Önskar någon förening ytterligare övriga prov hänvisas denne till Saivo.

 

 

/ Styrelsen


Regler