Höstträning

Karta över Dundret

2020-11-02

All träning på Dundret är nu avlyst, samebyn har börjat föra upp renar dit.

 

Träning från 11/10-20

Träning varje dag kl. 09:00 på valfria marker.

 

Träningsschema från 26/8-20

 

Den förstnämnda marken är den ordinarie marken och den andra är reservmark.

Måndag: Baksidan, reserv Hyllorna. Förmiddag kl. 9.00

Tisdag: TV-myran, reserv Vänster sida gryt. Eftermiddag kl. 16.00

Onsdag: Höger sida gryt, reserv Vänster sida väg. Eftermiddag kl. 16.00

Torsdag: Hyllorna, reserv Baksidan. Förmiddag kl. 9.00

Fredag: Ingen träning -

Lördag: Vänster sida gryt, reserv TV-myran. Förmiddag kl. 9.00

Söndag: Vänster sida väg, reserv Höger sida gryt. Förmiddag kl. 9.00

 

Om deltagarantalet är STÖRRE än 7 så får båda markerna för en dag användas.

 

Reservmarken används enbart om antalet deltagare är större än 7.

 

Från och med 1 oktober startar eftermiddagsträningen kl. 14.00. För hänsyn till jaktprov hänvisas till tidigare tagna beslut om träningsuppehåll och träningsmarker etc.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Angående inventeringen på Dundret:

Enligt inventeringen så är det en del kycklingar små.

Det är därför av största vikt Att : Man inte går mer än 1 gång på fågeln. Det betyder att man kopplar hundarna och rör sig bort från situationen. Därefter, i annan riktning, fortsätter man sin träning.

Det är gruppen i allmänhet och markledaren i synnerhet som ser till att detta efterlevs.

Lördagen 22/8 kommer inventering att göras ytterligare en gång. Detta för att följa upp resultatet. Således blir den inventeringen en repris på den som gjordes 8/8. Resultatet dokumenteras av markledare och sänds till tofte@setter.se Märk resultatet inventering 22/8.

 

Information inför inventeringen på Dundret lördag 8/8-20

Gruppledare ansvarar för inventeringen.

Glöm ej att ta med material för att kunna dokumentera resultatet. Resultatet skall sedan sammanställas på enklaste vis: antal vuxna samt ungfåglar räknas. Detta mailar ni sedan till: tofte@setter.se

Viktigt att vi inte går på samma fåglar mer än en gång, de signaler vi fått är att ungfåglarna är mycket små.

 

Observera att alla grupper börjar kl. 07:00 på lördag 8/8.

_______________________________________________________________________________________________________________