Höstträning

Karta över Dundret

2023-08-24

Träningsschema från 25 augusti

2022-09-19

 

Ändring av träningstider!

 

Från och med 19 september ändras tiderna för träning.

 

Morgon 9:00

 

Eftermiddag 14:00

 

2022-08-22

Från torsdag 25 augusti-22 gäller följande schema för träning på Dundret:

 

2022-08-15

DUNDRETMÄSTERSKAPET!

Söndag 21 augusti kl. 9:00 går årets Dundretmästerskap av stapeln med unghundsklass och öppenklass utan apport.

Samling på 5:an-parkeringen kl. 9:00.


 

2022-08-05

Gruppindelning och schema över träning hösten-22

Söndag 7 augusti inventerar samtliga grupper sin tilldelade mark enligt schema. Tider som gäller för det är förmiddagsgrupperna kl. 07:00 och eftermiddag 16:00. Från måndagen 8/8 gäller också tiderna 07:00 för förmiddag och 16:00 för eftermiddagsgrupperna. Samling på 5:an-parkeringen.

 

Här kommer listor och schema för höstens träning. Är något fel eller om ni saknas så ring Robban, 070-3056999. Eller maila på hkdundret@gmail.com.

 

Lördag 6 augusti ska vi linjeinventera Dundret och där är alla välkomna. Däremot behöver vi få en anmälan till de som vill vara med och linjeinventera på lördag. Skicka anmäla till hkdundret@gmail.com senast söndag 31 juli.

 

Vi behöver vara ganska många så välkommen med din anmälan. Inga förkunskaper behövs och alla är välkomna.

Väl mött på fjället // Styrelsen HKD

 


 

 

2021-10-07

Nya träningstider på Dundret:

Förmiddag 09:00

Eftermiddag 14:00


 

2021-08-23

Nya träningstider från 25/8


 


 

2021-07-29

Träningsschema och gruppindelning hösten 2021.

 

 

 

2021-06-13

Höstens träning på Dundret börjar helgen 7-8 augusti med inventering av markerna.

 

2020-11-02

All träning på Dundret är nu avlyst, samebyn har börjat föra upp renar dit.

 

Träning från 11/10-20

Träning varje dag kl. 09:00 på valfria marker.

 

Träningsschema från 26/8-20

 

Den förstnämnda marken är den ordinarie marken och den andra är reservmark.

Måndag: Baksidan, reserv Hyllorna. Förmiddag kl. 9.00

Tisdag: TV-myran, reserv Vänster sida gryt. Eftermiddag kl. 16.00

Onsdag: Höger sida gryt, reserv Vänster sida väg. Eftermiddag kl. 16.00

Torsdag: Hyllorna, reserv Baksidan. Förmiddag kl. 9.00

Fredag: Ingen träning -

Lördag: Vänster sida gryt, reserv TV-myran. Förmiddag kl. 9.00

Söndag: Vänster sida väg, reserv Höger sida gryt. Förmiddag kl. 9.00

 

Om deltagarantalet är STÖRRE än 7 så får båda markerna för en dag användas.

 

Reservmarken används enbart om antalet deltagare är större än 7.

 

Från och med 1 oktober startar eftermiddagsträningen kl. 14.00. För hänsyn till jaktprov hänvisas till tidigare tagna beslut om träningsuppehåll och träningsmarker etc.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Angående inventeringen på Dundret:

Enligt inventeringen så är det en del kycklingar små.

Det är därför av största vikt Att : Man inte går mer än 1 gång på fågeln. Det betyder att man kopplar hundarna och rör sig bort från situationen. Därefter, i annan riktning, fortsätter man sin träning.

Det är gruppen i allmänhet och markledaren i synnerhet som ser till att detta efterlevs.

Lördagen 22/8 kommer inventering att göras ytterligare en gång. Detta för att följa upp resultatet. Således blir den inventeringen en repris på den som gjordes 8/8. Resultatet dokumenteras av markledare och sänds till tofte@setter.se Märk resultatet inventering 22/8.

 

Information inför inventeringen på Dundret lördag 8/8-20

Gruppledare ansvarar för inventeringen.

Glöm ej att ta med material för att kunna dokumentera resultatet. Resultatet skall sedan sammanställas på enklaste vis: antal vuxna samt ungfåglar räknas. Detta mailar ni sedan till: tofte@setter.se

Viktigt att vi inte går på samma fåglar mer än en gång, de signaler vi fått är att ungfåglarna är mycket små.

 

Observera att alla grupper börjar kl. 07:00 på lördag 8/8.

_______________________________________________________________________________________________________________