Höstträning

Karta över Dundret

Information inför inventeringen på Dundret lördag 8/8-20

Gruppledare ansvarar för inventeringen.

Glöm ej att ta med material för att kunna dokumentera resultatet. Resultatet skall sedan sammanställas på enklaste vis: antal vuxna samt ungfåglar räknas. Detta mailar ni sedan till: tofte@setter.se

Viktigt att vi inte går på samma fåglar mer än en gång, de signaler vi fått är att ungfåglarna är mycket små.

 

Observera att alla grupper börjar kl. 07:00 på lördag 8/8.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga jaktprov.

sk. särskilda prov eller mitt i veckan prov.
Får respektive lokal klubb( Breton, svk och önfk) rätt att arrangera två st prov på valfri dag under året utan att markerna stängs av för övriga medlemmar varken före provet eller under provet.
Under provet är marken Tv-myran-skraveldalen undantagen för träning för medlemmar.
Vid dimma äger jaktprovet marken Tv-myran-skraveldalen och går således före.

Önskar någon förening ytterligare övriga prov hänvisas denne till Saivo.

 

 

/ Styrelsen


Regler