Höstträning

Karta över Dundret

 

 

 

 

 

 

 Övriga jaktprov.

sk. särskilda prov eller mitt i veckan prov.
Får respektive lokal klubb( Breton, svk och önfk) rätt att arrangera två st prov på valfri dag under året utan att markerna stängs av för övriga medlemmar varken före provet eller under provet.
Under provet är marken Tv-myran-skraveldalen undantagen för träning för medlemmar.
Vid dimma äger jaktprovet marken Tv-myran-skraveldalen och går således före.

Önskar någon förening ytterligare övriga prov hänvisas denne till Saivo.

 

 

/ Styrelsen


Regler