Vårträning 

Vårträning 2023

Från träningsstart tom 12 mars:

Samling 09.00 alla dagar på parkeringen utanför North Star för uppdelning och utfärd i markerna. Fria marker

 

From 13 mars tom 30 april:

Måndag – fredag 09.00 samt 15.00

Lördag – söndag 09.00

Samling på parkeringen utanför North Star för uppdelning och utfärd i markerna enligt följande:

Jämna datum:                 Savannen och 10:an

Udda datum:                   Björnfällan och 5:an

De helger det är jaktprov är markerna avlysta torsdag – söndag

Jaktproven kommer att anslås på hemsidan samt facebook

 

 

Följande gäller vid träning med löptikar:

Om förare har med löptik skall detta meddelas innan träningen börjar. Övriga deltagare tar ställning till om och var löptiken kan delta.

Föraren till löptiken väljer mark sist.

 

Markerna är alltid avlysta torsdag till söndag vid jaktprovshelg

 

Vårens träningar styrs av när Samebyn flyttar ner renarna från Dundret, det faller sig olika från år till år.