Alkohol och drogpolicy inom Hundklubben Dundret

 

Alkohol och Drogpolicy

 

Hundklubben Dundret är en ideell förening verksam i Gällivare kommun. Föreningen bedriver Jaktträning, hundutbildning och skytteverksamhet inom Gällivare kommun.

Föreningen har medlemmar från ca 10 år och uppåt.

Ledare i föreningen skall vara ett föredöme för de ungdomar vi har hand om och det är därför viktigt hur vi agerar och uppträder när vi representerar vår förening.

Syftet med denna policy är att skapa tydliga riktlinjer som ska hjälpa ledare, aktiva och föräldrar att finna stöd och trygghet i vår verkan för drogfrihet.

Med droger avser vi tobak, alkohol, narkotika och doping.

 

Följande riktlinjer har antagits av Hundklubben Dundret:

Alkohol

  • Bruk av alkohol får ej förekomma i samband med någon form av föreningens aktiviteter.
  • Bruk av alkohol får ej förekomma vid någon form av föreningens skytteverksamheter.
  • Det är inte tillåtet att uppträda alkoholpåverkad vid föreningens aktiviteter.
  • Vid arrangerade festligheter (jubileum och liknande) får alkohol förekomma. Då under ordnade former.

Om reglerna bryts genomför ledare enskilt samtal med berörd person om vilka riktlinjer som gäller i föreningen. Tillrättavisning delges skriftligt. Om personen är omyndig kontaktas vårdnadshavare. Vid upprepning kan avstängning från verksamheten och uteslutning ur föreningen bli påföljden.

Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd. Vid åtgärd använder vi av SISUs åtgärdsplan.

 

Tobak

  • Det är inte tillåtet för minderåriga medlemmar att använda tobak i någon form i anslutning till klubbens aktiviteter.
  • Det är inte tillåtet att röka i nära anslutning till skjutbanan.
  • Vi ska verka mot tobaksanvändning och upplysa om nackdelarna.

Om reglerna bryts genomför ledare enskilt samtal med berörd person om vilka riktlinjer som gäller i föreningen. Tillrättavisning och information om tobakens negativa verkningar ges.

Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd. Vid åtgärd använder vi av SISUs åtgärdsplan.

 

Narkotika och doping

  • Hantering av narkotika och doping är ett lagbrott och det är inte tillåtet att använda eller hantera narkotika i samband med klubbens verksamheter.
  • Läkarordination av narkotiska preparat av medicinska skäl är undantaget och medlemmen ska kunna uppvisa läkarintyg.  Medlemmen är skyldig att kontrollera sina föreskrivna läkemedel eller tagna kosttillskott via ”Rödgröna listan” som finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

Skulle vi upptäcka att någon medlem använt eller hanterat narkotika eller dopingklassade produkter har vi följande handlingsplan:

Om av RF utfört dopingprov påvisats positivt, är föreningen skyldig följa av Dopingkommissionen fastställt straff. Om man upptäcker bruk utan att kontroll genomförts, ska detta rapporteras till RFs dopingkommission.

Ledare och styrelserepresentant genomför enskilt samtal med berörd person. Om personen är omyndig kontaktas vårdnadshavare. Information om påföljder ges.

Kontakt tas med samhällets berörda myndigheter. Ex Social och polis.

Vid upprepning kan avstängning från verksamheten och uteslutning ur föreningen bli påföljden.

Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd. . Vid åtgärd använder vi av SISUs åtgärdsplan.

 

 

Ytterligare åtgärder vid användning av droger inom föreningen:

Inom föreningen värnar vi om varje medlems hälsa och välbefinnande. Vid bruk av droger i alla former ska styrelsen och övriga överväga att hålla samtal med vederbörande och i förekommande fall vårdnadshavare, om bakomliggande orsaker eller problem.

 

Uppföljning av drogpolicyn

Styrelsen och ledarna är ansvariga för att drogpolicyn kommuniceras och följs upp.

Ledarna är ansvariga för att informera alla medlemmar och föräldrar om drogpolicyn vid varje höst- och vårtermins början.

Policyn ska finnas att läsa på föreningens hemsida, samt finnas anslagen väl synlig i föreningens lokaler.

Policydokumentet delges nya medlemmar, skolor, sponsorer och övriga samarbetspartners löpande.

Frågan om behov av utbildnings och infoträffar i ämnet, behandlas av styrelsen och på årsmötet. 

Uppföljning och revidering av drogpolicyn sker av styrelsen och på årsmötet.

 

Policy antagen av Hundklubben Dundrets styrelse.