Bilder nya skjutbanan

Nya skjutbanan på kavaheden växer fram.

kastartorn_001.jpg

Resning av kastartorn

Markarbeten.JPG

Omfattande markarbete

Nya kastare.JPG

Nya kastare

Omfattande markarbeten.JPG

Mer markarbete

Projektansvarig Henrik Nilsson vid kastartornen.JPG

Projektansvarig Henrik Nilsson

Ronny Eliasson granskar Mårdhundssimulatorn.JPG

Ronnie Eliasson granskar mårdhunds simulatorn

Kastarhus Sporting.JPG

Kastarhus sporting

Kastarhus Trapbana.JPG

Kastarhus trapbana

Klubbhus.JPG

Klubbhus

Nytimrad grillstuga.JPG

Nytimrad grillstuga

Henrik Nilsson siktövar.JPG

Henrik Nilsson siktövar

Grop för tornfundament.JPG

Grop för fundament

Grillplats.JPG

Grillplats

IMG_1611.jpg
IMG_1631.jpg