Styrelseprotokoll

Protokoll 2024

Årsmötesprotokoll 240203

Revisionsberättelse 2023

Röstlängd årsmöte 

Verksamhetsberättelse 2023

Styrelseprotokoll 240130

Styrelseprotokoll 240116

Protokoll 2023

Styrelseprotokoll 231206

Styrelseprotokoll 231114

Styrelseprotokoll 230530

Styrelsemöte 230404

Årsmötesprotokoll 230204

Styrelsemöte 230221

Konstituerande styrelsemöte 230221

Styrelsemöte 230115

Protokoll 2022

Styrelsemöte 221206

Styrelsemöte 221115

Styrelsemöte 221018

Styrelsemöte 220831

Styrelsemöte 220615

Styrelsemöte 220517

Styrelsemöte 220419

Årsmötesprotokoll 220220

Styrelsemöte 220220

Styrelsemöte 220110

Nominering till hedersmedlem 220220

 

Protokoll 2021

Styrelsemöte 211118

Styrelsemöte 211014

Styrelsemöte 210822

Styrelsemöte 202103

Styrelsemöte 210414 sid 1

Styrelsemöte 210414 sid 2

Årsmötesprotokoll 20210215

Konstituerande årsmötesprotokoll 20210215

 

Protokoll 2020

 

Årsmöte 200215

Årsmöte 200215 del 2

Förslag nya stadgar 20200215

Förslag nya stadgar del 2

Förslag nya stadgar del 3

Styrelsemöte 20200119 

Styrelsemöte 20200119 del 2

Styrelsemöte 200303

Styrelsemöte 200303 del 2

Styrelsemöte 200331

Styrelsemöte 200331 del 2

Styrelsemöte 2000818 och 21 del1

Styrelsemöte 200818 och 21 del 2

 

Protokoll 2017                                            Protokoll 2018

konstituerande möte 2017                             Konstituerande möte 180215      Revisionsberättelse

20170309                                                     Årsmöte 180210

                                                                   Styrelsemöte 180312 

                                                                   Medlemsmöte 180423

                                                                     Medlemsmöte 180423            

 Protokoll 2016                                            Medlemsmöte 180423                    

konstituerande möte 2016                              Styrelsemöte 181002  Styrelsmöte 181031 Styrelsemöte 181204 

20160210                                                     Protokoll 2019 

20160309                                                     Konstituerande styrelsemöte 190216

                                                                   Styrelsemöte 190226

                                                                   Styrelsemöte 190318

                                                                   Styrelsemöte 190507

                                                                   Styrelsemöte 190507 del 2

2 0161129                                                    Styrelsemöte 190702

                                                                   Styrelsemöte 190702 del 2

20161201                                                     Styrelsemöte 191016

                                                                    Styrelsemöte 191016 del 2

                                                                   Styrelsemöte 191203 Styrelsemöte 191203 del 2 Styrelsemöte 191203 del 3

 

Protokoll 2014                                          Protokoll 2015

Årsmöte 2014-02-01                                    Årsmöte 2015-02

Konstituerande möte                                   Konstituerande möte      

2014-06-10                                                  2015-04-22                                                                     

2014-11-18                                                  2015-11-19

Protokoll 2012                                             Protokoll 2013

Årsmöte 2012-01-28                                     Årsmöte 2013-02-09

Ajounerat årsmöte och medlemsmöte          Konstituerat möte

Konstituerat möte                                          2013-04-10

2012-03-19                                                    2013-10-31

2012-05-09                                                    2013-12-05

2012-11-07

2012-12-11

 

Protokoll 2010                                              Protokoll 2011

2010-01-20                                                    2011-01-19

Årsmöte 2010-03-06                                       Årsmöte 2011-02-12

Konstituerat möte                                           Konstituerat möte

2010-05-27                                                     2011-02-23

2010-11-04                                                     2011-05-25

                                                                        2011-12-14 

Protokoll 2008                                              Protokoll 2009

2008-01-10                                                    2009-01-08

Årsmöte 2008-02-02                                       2009-02-12

Konstituerat möte                                           Årsmöte 2009-02-21

2008-03-31                                                    Konstituerat möte

Medlemsmöte 2008-04-28                              2009-05-07

2008-11-27                                                    Medlemsmöte 2009-05-07

2008-12-11                                                    2009-09-09

                                                                    2009-10-08